Wat is Scrum?

Wat is Scrum?

Scrum wordt gebruikt om flexibel in teamverband software te ontwikkelen. Het is een methode die veel gebruikt wordt in de IT-wereld om software te ontwikkelen. De werkwijze is zelfs zo succesvol dat Scrum niet meer alleen in de IT wereld gebruikt wordt. De methode wordt tegenwoordig ook gebruikt door marketing, sales, HR en finance afdelingen.

Hoe gaat Scrum in z'n werk?

Met Scrum wordt een project gezamenlijk in team verbrand opgepakt. Het complete team is betrokken bij het ontwikkelen van software. Binnen het team worden de taken verdeeld op basis van kennis. Er wordt gekeken naar de kennis binnen het team en de kennis wordt zo efficiƫnt mogelijk ingezet. Het team wordt geleid door de Scrum Master. Elke werkdag wordt begonnen met een meeting van maximaal 15 minuten. Tijdens de meeting wordt er besproken wie wat vandaag gaat doen. Maar er wordt ook kennis uitgewisseld en problemen gedeeld. Vervolgens gaat het team met de besproken taken aan de slag. Door deze intensieve samenwerking kan er binnen 2 tot 4 weken een werkende maatwerk software opgeleverd worden.

Aan de slag met de wensen van de klant

Voor een Scrum team wordt samengesteld is er eerst een product gesprek met de klant. Er wordt hierbij een zogenaamde User Story opgesteld. In de User Story wordt aangegeven wat de belangrijkste features van de software worden. Welke bedrijfsprocessen wil de klant bijvoorbeeld graag automatiseren? Dit wordt allemaal opgenomen in de User Story. De User Story wordt vervolgens aan alle leden van het team gedeeld bij de eerste briefing. Op basis van de User Story kan het team een inschatting geven hoe lang het gaat duren om de software te ontwikkelen. De Story wordt daarnaast ook regelmatig met het team besproken en met de product owner. Zo wordt er een eindproduct geleverd die voldoet aan de eisen en wensen van de klant.

Inzicht in de voortgang van het project

Als opdrachtgever wil je uiteraard op de hoogte blijven van de voortgang van het project. Het voordeel van Scrum is dat het team exact op de hoogte is van de voortgang. De opdrachtgever wordt hier ook over op de hoogte gehouden. Het team heeft vooraf aan de hand van de product story een inschatting kunnen maken voor de tijd die ze nodig hebben. Maar ze hebben ook duidelijke doelen gesteld voor het project. Elke dag bespreken ze of de doelen behaald zijn. Zo weet de Scrum master precies hoe de voortgang verloopt en of het project op schema loopt. Dit wordt uiteraard met de opdrachtgever gedeeld.

Elk onderdeel wordt met de klant besproken

Het is belangrijk dat het eindproduct een product is zoals je het in gedachten had. Maar vooral dat het product voldoet aan alle wensen en eisen. Daarom wordt elke fase met de klant doorgesproken. Als er een onderdeel van de software af is laat het Scrum team dit ook zien aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt ook altijd gevraagd om feedback. Als je het product toch anders wilt hebben, dan is dit gewoon een optie. Doordat het team vrij open communiceert wordt er een product opgeleverd zoals de klant het voor ogen had.

Refinement fase van het eindproduct

Als het project ten einde loopt wordt er een bijeenkomst gepland. In deze sessie komt het Scrum team en de opdrachtgever bij elkaar. Gezamenlijk wordt er naar de software gekeken. Tijdens deze sessie kan er nog de laatste feedback over het product gegeven worden. Het team kan hierdoor de laatste aanpassingen doorvoeren en in kaart brengen welke problemen de software nu nog oplevert. Op basis van dit gesprek gaat de productie van de software de laatste fase in. In de laatste fase wordt het product afgewerkt en opgeleverd aan de klant. De klant heeft nu maatwerk software die echt helemaal aansluit bij de wensen van de klant.

De voordelen van Scrum

Scrum heeft als voordeel dat het team zo efficiƫnt mogelijk kan werken aan een project. Hierdoor krijgt de klant de optimale return on investment. Daarbij werkt het team in een transparante omgeving. Het is voor de klant altijd duidelijk in welke fase het project bevindt. Maar de klant heeft ook de ruimte om feedback te geven en aanpassingen door te voeren. Dit kan echt altijd besproken worden tijdens de meetings. Daarnaast bouwt een Scrum team enkel wat nodig is om een bedrijfsproces te automatiseren. Je hebt zo een product waar je echt iets aan hebt. Er worden geen overbodige applicaties ontwikkelt waar je geen gebruik van gaat maken. Dit is de reden waarom veel IT bedrijven een software bouwen op basis van Scrum. In de IT wereld hebben we kunnen zien dat het een effectieve methode is om maatwerk software te bouwen.

Laat een reactie achter

Op neem direct contact met ons op via [email protected] of 075 234 0 567